Ridefysioterapi

Hvad er Ridefysioterapi?

Ridefysioterapi er en fysioteraputiske behandling, hvor hesten anvendes som redskab til at øge fysisk styrke og velværd. Behandlingen udføres af en uddannet og aut. fysioterapeut, der er videreuddannet til ridefysioterapeut. I praktisk kan behandlingen tage forskellige former, alt efter hvad en enkelte rytter/person har behov for.  Her tages udgangspunkt i en fælles målsætning, der sammen med rytteren og fysioterapeuten udarbejdes. 

Ridefysioterapi er en effektiv behandling

Hvem har god effekt af ridefysioterapi? Effekten afhænger af samarbejde, målrettehed og guidens, hvilket alle er faktorer, der skal gå op i en højere enhed. Ridefysioterapi anvender de tredimensionelle bevægelser fra hesten under skridtgang, som det primære element i behandlingen. Ved hjælp af hestens bevægemønstre trænes patientens egne bevægemønstre, posturale kontrol, balance og muskelstyrke.
Effekten af ridefysioterapi ses særligt på nedsat balance, nedsat gangfunktion, koordination, spasticitet, ændret ligevægtsfornemmelse og kropsholdning. Ridefysioterapi kan desuden anvendes til sansemotorisk og psykomotorisk træning samt til kontrakturforebyggelse og -behandling (kilde: Danske fysio).

Hvem kan modtage ridefysioterapeutisk behandling?

Thysbjerg Ridefysioterapi omfatter kunder/ryttere som enten er selv betalende eller har en bevillig fra sagsbehandler/kommunen. Ydermere rummer stedet særaftaler angående praktik eller beskæftigelse. Henvisning fra lægen kan ikke bruges. 

Thysbjerg Ridefysioterapi en velanset og effektiv niche

Thysbjerg Ridefysioterapi tilbyder ridefysioterapi, hvor rumelighed og induvialitet er i højsæde. Det gør det muligt at være fleksibel og møde rytteren, der hvor deres behov er. Det kan have stor betydning, at der er tid til at arbejde tværfagligt og kommunikere med pædagoger, læge, fysioterapeut, ergoterapeut og pårørende. Ring og få en snak, så vi kan lave et tilbud som passer til behovet og ikke omvendt.   

Ridefysioterapi til den erfarende rytter

Er ridefysioterapi kun for mennesker med funktionsnedsættelser? hvad er en funktionsnedsættelse?
En nedsat funktion kan være alt fra, at man ikke kan gå, til at man eks. har nedsat bevægelighed i sit bækkenet og derved ikke kan tage i mod hestens bevægelser. Vores bækken og dets bevægelse eller mangel på samme, er alt afgørende for at sidde i balance og kommunikere optimalt med hesten. Det betyder, at hvis du brænder for at gå i detaljen, opleve at optimering af din kropsbevidsthed og ønsker at gøre din og din hests kommunkiation let og afslappet, vil du opleve at  undervisningen vil være et perfekt supplement til din daglige træning.
yderligere info se under Thysbjerg Ridecenter eller kontakt Mie