Hvad tilbyder vi

Individuel fysioterapeutisk undervisning

Individuel fysioterapeutisk undervisning af 60 minutter, som tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov. Der kan både være tale om forløb med fokus på bevægelighed og mindskning af smerter eller konkret undervisning af ryttere med specielle fysiologiske udfordringer. 

Ridehold med fokus på kropslighed og balance

Ridehold med op til 4 ryttere hvor der tages udgangspunkt i kropslighed, bevægelighed og mindfullness. Der er lektion af 60 minutter som følger en fast model med et antal afspændende gymnastikøvelser, hvor kroppen afspændes og der fokuseres på at føle kroppen, herefter “almindelig” rideundervisning efter holistisk princip og til sidst afskridtning med løse tøjler og uden bøjler, hvor rytterne laver forskellige udstrækning.
 


Ridefysioterapi for institutioner og bosteder

Ridefysioterapi tilbydes til grupper af borgere fra bosteder og institutioner. Der indgås aftaler direkte med de enkelte bosteder og institutioner om antal af borgere og tidspunkt. Undervisning tilrettelægges som almindelig ridefysioterapi i lektioner af 60 minutter og finder sted på alle hverdage.
 


Staldværksted

Staldværksted af 3-4 timer fra for op til 4 borgere fra 8-12. Som udgangspunkt er normeringen 1 til 2, men der er muligehed for 1 til 1, såfremt det er nødvendigt. På staldværkstedet arbejder borgerne først et par timer i stalden og hjælper til med at fodre heste og feje staldgang og udendørsområder. VI har et fælles morgenmøde kl. 9.30, hvor dagens opgaver gennemgås og vi hygger med morgenmad sammen. Arbejdsopgaverne tilpasses til borgerens fysiske og mentale niveau. En stor motivations faktor i det daglige arbejde, er at opgaverne er meningsfyldte og kontakten med dyrene er meget givende fysisk såvel som mentalt.  Dagen bliver tilrettelagt således, at der afslutningsvis er mulighed for strigler og opsadler en hest og efterfølgende modtage ride undervisning.