Historie

Fra drøm til Thysbjerg Ridecenter

1. maj 1984 flyttede Niels og Joan fra deres rækkehus i Korsør, til den lille forfaldne gråd på Præstemarksvej 4 i Vemmelev. Gården var ikke vedligehold i mange år og et af de første gøremål for at få drømmen til at gå i opfyldelse, var at renovere stalden. 

1 - 1st farm pic

 

De to eksisterende stalde i dag kaldet “Rød og Blå stald” var grisestald. Den Blå stald behøvede nyt tag og væggene var skredet ud. Væggen i mellem mellemgangen og den røde stald var skredet ud i en bue og spærfødderne på begge stalde var rådne. Niels købe spærfødder fra det gamle sygehus i Korsør på Lüstenvej. Alle inderdørerne i rød og blå stald, er ligeledes fra sygehuset. Det blev altsammen købt igennem Dalmose vognmandsforretning, som senere skulle vise sig at blive Niels’ og Joans gode venner.

Niels og hans far var begge ansat på Scanglas (korsør glasværk). Maskinmester Poul (far) var ansat i over 30 år. Da Scanglas lukkede købte Niels jern og skrot fra fabrikken. Tremmerne i den røde og blå stald var gamle olie rør til glasovnen. De store endestolper i røde stald blev anvendt som rør til kølevandet, hvilket glasovnen brugte til ikke at overophede fra det varme glas. Endestolperne i den blå stald var valserne, der trak det varme glas op fra stue etage til 5 sal, så det blev tyndt og jævnt.  For at få staldene klart ydede venner og familie, en ubeskrivelig indsats. Poul og Gerda (Farfar og farmor) passede børn og lavede mad, farbror Jørgen og tante Lis knoklede med at renovere gården. Her skal nævnes at Joan og Lis gravede lagvis af råddent korn og halm ud, som var faldet ned fra det rådne loft. Den røde stald var klar vinteren 1984, hvor joan flyttede sine heste hjem fra Kruusesminde.

6 - 20 x 20

 

7 - Lis Whinter

Vinter 1985 blev der opført en 20 x 20 hal. Hallens størrelse har sin egen historie, hvis formål havde et mere langsigtet mål. Tilladelse til den almindelige 20×60 hal, der er i dag er kendt som de internationale godkendte mål for en ridebane, var på det tidspunkt ikke et velanset behov for et ridecenter. For at kunne få byggetilladelsen godkendt indsendte arkitekt Finn Elfing tegninger, ansøgninger og var en ildsjæl for ridecenteret. Bekendtskabet med arkitekten kom ganske naturligt, da hans datter fik en træktur på ponyen Bonzo. Et par dage efter kom han og købte ponyen til sin datter. Bonzo var den første pony Joan solgte. Foruden arkitekten ydede familiens advokat en kæmpe indsats kombineret med underskrifter og læserbreve til avisen fra ridecentrets brugere.

15. september 1986 fik Joan og Niels endelig gården klart og tilladelse til at drive hestepension i eksisterende staldbygninger af teknisk forvaltning i korsør kommune.

 

1987 rydde familien den blå stald ud og satte vægge op, der dannede konto, toilet, sadelrum og skabsrum. Derudover var der et malke hus på siden af den blå stald, som der blev fjernet.

1987 Møllebakkens Rideklub blev stiftet. Logoet blev tegnet af Marianne Christensen, der var uddannet teknisk tegner i et stort firma. Marianne hensigt var at det skulle symbolisere, at der både var plads til den store flotte konkurrence heste og den lille pony rytter. Navnet kommer sig af møllen, som lå på bakken ved Vemmelev kirke ved navn Møllebakken. Oprindeligt synes de voksende at de skulle have et logo, hvor hesten sprang over broen. Men børnene ville ikke hedde sports rideklub Storebælt, da de syntes det var fjollet navn. De synes at de relaterede til lystfisker.

Maj 1987 opstartede Joan med hensyntagende specialundervisning inden for AOF, hvor Joan tog en uddannelse inden for Dansk handicap idræts forbund.

Oktober 1989 – Fik Joan tilladelse som virksomhed at drive rideskole.

3. December 1989 blev der afholdt indvielse af stedets 20×60 ridehus. Anført af Slagelse garden, red børn og voksne igennem byen og den kommende Korsørs borgmesteren blev kørt i hestevogn. Ligeledes stod borgmester (kommende) Flemming Erichsen stod for åbningstale

 

18. februar 1990 – Den første hingstedag blev indledt med opvisning igennem byen. Her red gardehusarerne fra Næstved kaserne forrest, Joan med fane på hingsten Fux, efterfulgt af hestevogn. Dagens program var fyldt med opvisning i højdespringning, vognkørsel, Ponytravløb, fremvisning af føl og hingste. Desuden red landstræner Tonni Jensen opvisning i dressur.

 

 

 

28. januar 1991 – Peter Madsen giver sin jord til en statsskov i Vemmelev. Men der er langt fra idé til virkelighed, det skulle skrive 1996 før de første træ blev plantet og Peters drøm om skov i Vemmelev skulle blive til virkelighed.

17. marts 1991 – blev der igen afholdt hingstedag – traditions tro red man igennem byen, denne gang var det med det Ridende politi i spidsen. De var ledsaget af gardehusarerne, hestevogn og mange andre flotte heste. Borgmester Poul Mortensen kørte hestevogn med kusk, Jacob Böttzauw. Der var højdespringning, Westen opvisning, dressur opvisning, mønstring af hingste og voltigerings opvisning m.m. Speaker Gunner >>NU<< Hansen kom og gjorde dagen til en festlig og mindeværdig dag, men sin gode humør og sit flair for at speake.

November 1991 – blev der bygget 200 m2 cafeteria, dommerrum (ved c) og kontor. Cafeteriet blev tegnet af familiens arkitekt og blev bygget ved hjælp af familie og venner.

19. oktober 1995 – Thysbjerg Ridecenter kommer med på lokalplanen for skovrejsning, som havde været under udarbejdelse i kommunen siden 1993. Derud blev der lagt i ovnen til at de skulle opføres nyt ridehus og nyopførte staldbygninger.

1997 udvidelse af stuehus.

5. november 1996 skovrejsning på Peter Madsens grund begynder. Her var skoler og lokale borgere inviteret til at komme og plante træer. Jens Jørgensen (Slagelses borgmester), Flemming Eriksen (Korsørs borgmester) og Walther Hansen fra Falsters statsskovsdistrikt var forgangssmænd for første spadestik til den nye skov.

 

1996 Tinobel børn. Niels så i avisen, at børnene var på sommerferie i Danmark. Derfor ringede til Niels til Klara og fik aftalt en ridetur til de mange børn.

 6. Marts 1997 første gang der er rideskole cup i spring, hvor Møllebakken vinder.

7. Juni 1997 Møllebakkens Rideklub inviterer til 10 års jubillærum. Opførte Tornerose til hest. VM voltige opvisning og Anne Grethe m.m.

​1998 – gul stald blev bygget af familien Nielsen (Kenneth og far, Richard) her udvidede ridecenter med 240 kvadratmeter ny staldbygning, hvor der var 13 hestebokse, solarium, vandspiletov, foderrum og sadelrum.

September 1998 – 2 ridehus blev bygget 20 x 40. Nu havde ridecenter et opvisnings hus og en opvarmningsbane. Niels og Busbassen (Erik Jespersen fra Stude) støbte selv fundamentet i regn og mudder. Niels fortæller at man skulle hælde hurtigt fordi det regnede meget, så renderne ville falde/glide sammen. Niels gik hele aften og hev funderblokkene for at forhindre at de sank, i den endnu ikke faste beton, da det hele skulle gå hurtigt. Det blev godt, men i dag havde Niels valgt en anden metode. Niels havde aldrig selv støbt få stor en grund. Taget gik Niels op ad stige med 1500 plader på ryggen og hans ven Søren lade sammen hele taget. Børnene samlede etanit skruer, så Søren kunne sætte plader fast.

 

                                 

 

Juli 2002 – tilladelse til at uddvide ridehus 2. til 20 x 80. Igen var det samme team med Søren, Niels og Busussen. Gulvet i den sidste 20 x 20 del blev først lagt senere af Niels, som lade en firkant adgangen, af forskellige rester.

 

 

 

Januar 2003 – udviddelse af ridehusene med en mellemgang. Her måtte en ingeniør tegne og beregne, da der kan komme stort snetryk fra tagene. Derfor er konstruktion en smule lavere end først planlagt. I hver side hvor tagene mødes, ligger der kilometervis af tagpap, hvor Niels og Søren kæmpede med at brænde det varme tjære fyldte tagpap fast. Pappet ligger i to lag, håndskåret med hobbykniv over det hele.

Maj 2004 – Ny springbane på grus – 80 x 80. Hegnet er lavet af en rast, som blev tilovers fra en produktion af standere til lamper, der blev brugt til en boreplatform på Nordsøen.Niels kørte til Jyderup og hentede jernet i hestetraileren. De lange rør blev svejses sammen i sæt af 4 meter og derefter sat i jorden. Da banen blev anlagt, var nødvendigt at flytte en masse jord. Først blev muldjorden gravet af, derefter råjorden gravet af, da der var 1,5 meter forskel på højen fra den lave ende til den høje ende. Der blev bygget dommerhus på springbanen, hvor Niels selv byggede det efter skabelonen fra husene på banene 3.

2005 – oprettelse af ny halmlade. 200 m2. Igen samme stil med Niels og Erik, der støbte fundament og Niels har lavet gulvet i små bidder. (En langsom med besparende måde og lave gulv på).

Samme år byggede Niels dommerhuset på bane 1. Og dressur sekretariat ved bane 2., hvor Niels og Kenneth trak strøm og internet til alle 5 dommerhuse og de 2 Sekretariater.

35

 

36 - Dommertårne.JPG